Thipshop ทิพชอป ทอยส์เซ็นเตอร์ Thipshop ทิพชอป ทอยส์เซ็นเตอร์
เครื่องบินพลังยาง Thunder Bird (4 ลำ) (0160100021)
แบบบินไกล และ ปรับให้เป็นแบบบินนานได้
อุปกรณ์ประกอบด้วย
  1. แกนไม้
  2. ปีกและแพนหาง ทำด้วยโฟมน้ำหนักเบาพิเศษ
  3. ชุดใบพัด แกนประกอบปีกทำด้วยพลาสติกอย่างดีแข็งแรง
  4. ยางสำหรับขับเคลื่อนขนาด 1x1 mm.
  5. สติกเกอร์ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม
  6. เทปกาว 2 ด้าน สำหรับการประกอบ
  7. คู่มือรูปภาพแสดงขั้นตอนการประกอบ

สามารถบินได้ถึง 60 วินาที

ประกอบเล่นได้ภายใน 20 นาที

เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบิน

฿ 300      จำนวนคงเหลือ 100


เครื่องบินพลังยาง Thunder Bird (4 ลำ)

Plants: image 1 0f 4 thumb