Thipshop ทิพชอป ทอยส์เซ็นเตอร์ Thipshop ทิพชอป ทอยส์เซ็นเตอร์
สปีดบลัชเลสส์ THU-30A (0070400024)
Spec.
  • Amp rating: 30A
  • Burst Rate (10sec): 30A
  • BEC Output : 5.0V / 2A
  • Voltage: 7.4-11.1V (2-3 cell Lipo/5-10 NiCd)
  • Dimensions: 43x23x6mm
  • Weight: 27.5g
฿ 280      จำนวนคงเหลือ 11


สปีดบลัชเลสส์ THU-30A

Plants: image 1 0f 4 thumb