Update วันที่ 8/12/2547

สถิติการเข้าชม 3260 ครั้ง

Morter 180 กับใบพัด 108

ทดสอบแรงฉุดมอเตอร์180 กับใบพัด Falcon

ลำดับที่ เวลา นาที:วินาที น.นอ่านได้ (g.) แรงดัน (V.) แรงฉุด (g.) หมายเหตุ
1 เริ่ม 100 7.4 100 กระแสสูงสุด 3.09 A.
2 0:30 105 7.0 95
3 1:00 105 7.0 95
4 1:30 110 6.94 90
5 2:00 110 6.84 90
6 2:30 110 6.70 90
7 3:00 112 6.65 88
8 3:30 115 6.56 85
9 4:00 115 6.54 85
10 4:30 115 6.49 85
11 5:00 120 6.43 80 แสกระ2.58 A.
12 5:30 120 6.40 80 แสกระ2.58 A
13 6:00 120 6.34 80 แสกระ2.58 A
14 6:30 120 6.32 80 แสกระ2.58 A
15 7:00 120 6.27 80 แสกระ2.58 A
16 7:30 120 6.30 80 แสกระ2.58 A
17 8:00 122 6.25 78
18 8:30 125 6.17 75
19 9:00 130 6.10 70
20 9:30 130 6.00 70
21 10:00 130 6.00 70
22 10:30 130 5.90 70 ไม่ได้วัดกระแสต่ำสุด

เรียบเรียงโดย Skycat แมวเวหา เมื่อ 30/สค/46

skycater@hotmail.com