Update วันที่ 8/12/2547

สถิติการเข้าชม 9548 ครั้ง

        การออแบบเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุควรมีหลังเกณฑ์ในการออกแบบบ้างพอสมควร เพื่อเป็นหลักประกันและแน่ใจได้ว่าเครื่องบินที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงออกแบบและสร้างขึ้นมานั้นสามารถบินได้จริงๆ ซึ่งนี่ก็คือ หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องบินแบบ trainer  และสามารถประยุกต์ไปเป็นเครื่องบิน Sport  ได้มนขั้นต่อไป

 

การออกแบบเริ่มต้นด้วยการเลือกขนาดของเครื่องยนต์ที่จะใช้

นี่เป็นปัจจัยกำหนดเพื่อการออกแบบทั้งหมด

เครื่องยนต์/ปีก

เครื่องยนต์

พื้นที่ปีก (ตารางนิ้ว)

.049

200 -250

.10

250 -350

.15

300 -450

.25

400 –500

.40

500 –700

.60

600 –850

 

       ายหลังจากเลือกขนาดเครื่องยนต์และพื้นที่ปีกแล้วขั้นถัดไป คือการกำหนดความกว้างของปีก และ ความยาวของปีก ทำให้ได้พื้นที่ปีกตามที่ต้องการ และ อัตราส่วนลักษณะ ความยาวปีก : ความกว้างของปีก ควรจะเป็น 5:1 ถึง6:1 ส่วน

          ถ้าเครื่องยนต์ขนาด.40ถูกเลือกพื้นที่ปีกคือ 500 –700 ตารางนิ้ว ด้งนั้นเราอาจใช้พื้นที่ปีกเป็น 600 ตารางนิ้วก็ได้  ดังนั้น ถ้าความยาวปีกเป็น 60 นิ้วแล้ว ก็จะทำให้ความกว้างของปีกเป็น 10 นิ้วทันที

การกำหนดโครงรูปแบบของปีก

รูปแบบของปีกเครื่องบิน

รูปร่างปีกของเครื่องบิน

คุณสมบัติ

Flat Bottom (ส่วนล่างที่ราบเรียบ)

บินช้า ร่อนได้ดี เหมาะสำหรับเครื่องบินฝึกบิน

Semi-symmetrical

(เป็นสัดส่วนรับกันครึ่งหนึ่ง)

บินผาดโผน และ บินหงายท้อง

Symmetrical  (เป็นสัดส่วนรับกัน)

บินผาดโผนดีที่สุด และ บินหงายท้อง

 

ความยาวลำตัวเครื่องบิน

เราจะเรียกความกว้างของปีกว่า CHOD

ให้ส่วนหัวเครื่องบิน เท่ากับ 1-1.5 Chod

ให้ส่วนลำตัวเครื่องบิน เท่ากับ 2-2.4 Chord

ถ้า 1 Chord = 10 นิ้ว

จะได้ส่วนหัวเครื่องบินเท่ากับ   10 นิ้ว ถึง 15 นิ้ว

จะได้ส่วนลำตัวเครื่องบินเท่ากับ   20 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว

การวางเครื่องยนต์หรือมอเตอร์เครื่องบิน

ให้ทำมุมเอียงไปทางขาว ประมาณ 3 องศา และก้มลงประมาณ 3 องศาเช่นกัน (เมื่อเราอยู่ด้านหลังเครื่องบินนะครับ)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเครื่องบินเท่ากับ 1/4  Chord

พื้นที่ แพนหางระนาบ (Stabilizer )ควรเป็น 20 ถึง 22%ของพื้นที่ปีก

ควรเป็น 20- 22%ของพื้นที่ปีก  เช่นถ้าพื้นที่ปีกเป็น 600 ตารางนิ้ว ก็จะได้ 126 ตารางนิ้ว อัตราส่วน ความยาว : ความกว้าง คือ 3:1

 

พื้นที่ แพนหางดิ่ง (FIN) 1/3 ของพื้นที่แพนหางระนาบ

 พื้นที่แผ่นบังคับเลี้ยว (Rudder)  เท่ากับ 1/3 ถึง 1/2 ของ FIN