Update วันที่ 8/12/2547

สถิติการเข้าชม 5964 ครั้ง

โมวงจรรถกระป๋อง T&T ให้ทำงานแบบชุดบังคับ Falcon โดยไม่ใช้ Relay
     วงจรนี้ได้ประยุกต์ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการนำวงจรไปบังคับเรือ หรือ เครื่องบิน ที่เป็นระบบ 2 มอเตอร์ เลี้ยวด้วยการหยุดมอเตอร์ตัวนึ่ง และสามารถเพิ่มจำนวนถ่านได้ตามความสามารถของมอเตอร์จะรับได้ เช่น 6-12 Cell เป็นต้น วงจรนี้สามารถรองรับมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 130 ถึง 480 ครับ
     การปรับแต่ง
                 ให้ถอด R ที่ต่อกับ IC RX2 ที่ขา 6,7,10,11 ออก (ถ้าจะให้ดีก็ถอดชุดขับมอเตอร์และชุดเลี้ยวเดิมออกทั้งหมด)